Fuld Plade: Privatlivspolitik

Følg

Senest opdateret:


1.0 Indledning

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din oprettelse som Fuld Plade-bruger og din deltagelse i spillet Fuld Plade indsamler og behandler TV 2 Danmark A/S som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.  

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din oprettelse som Fuld Plade-bruger og din deltagelse i spillet Fuld Plade.

2.0 Typer af personoplysninger og formål

For at kunne få tildelt en spilleplade og deltage i konkurrencen, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Dit fødselsår

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

 • Tildele bingo-spilleplader til dig.
 • Udtrække vinderne.
 • Sikre at levering og tildeling af spilleplader foregår på fair vis.
 • For at vi kan kontakte dig i tilfælde af, at du vinder.
 • Verificering af at du lever op til minimumsalderen.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål.
 • Offentliggørelse af navn og by på vinderne i konkurrencen på tv samt andre medier, som TV 2 anvender, herunder hjemmeside.
 • Herudover kan dine personoplysninger blive anvendt til statiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre tv2.dk og gøre tv2.dk og Fuld Plade nemmere og bedre at bruge. Dette indebærer bl.a. at data anvendes i forbindelse med statistik og produktanalyser, forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV 2s digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag.
 • TV 2 vil desuden under programmets levetid ugentlig sende dig en besked på den angivne e-mail, der minder dig om at registrere næste ugers plader.

3.0 Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er, at indsamling og behandling heraf er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig, herunder oprette din brugerprofil til Fuld Plade, at deltage i spillet og konkurrencen i Fuld Plade, samt for at vi kan fremsende din præmie til din adresse i tilfælde af, at du vinder, jf.  Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og  § 12 i Databeskyttelsesloven.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger til statiske og analysemæssige formål, er vores legitime interesse i at kunne forbedre vores produkter, herunder tv2.dk og gøre tv2.dk og Fuld Plade nemmere og bedre at bruge, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

 4.0 Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan deltage i Fuld Plade. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette sig som Fuld Plade-bruger eller deltage i Fuld Plade.

 5.0 Videregivelse af dine personoplysninger

TV 2 videregiver kun personoplysninger til tredjepart, såfremt dette er nødvendigt for, at der kan fremsendes en fysisk præmie til vinderen. Personoplysningerne vil KUN blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien og kan således ikke bruges til andre formål. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er for at TV 2 kan opfylde sin del af aftalen, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og § 12 i Databeskyttelsesloven.

Derudover kan personoplysninger videregives, såfremt TV 2 er pålagt dette i henhold til lovgivning eller offentlig myndigheders forlangende. 

6.0 Overførsel af personoplysninger til databehandlere

For at kunne gennemføre Fuld Plade-programmet og afvikle den tilhørende konkurrence, vil vi overføre dine personoplysninger til vores databehandlere, som p.t. er:

 • Peytz & Co. (Rentemestervej 56C, 2400 København NV – CVR: 2692 3549)
 • Metronome Productions A/S ( (Jenagade 22, 3. sal, 2300 København S – CVR 13523428)

 7.0 Overførsler til tredjelande

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

8.0 Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, dog ikke længere end 24/05/2018. Opbevaring sker ifht. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

9.0 Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet,
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

10.0 Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at slette din brugerprofil, er du velkommen til at kontakte TV 2 kundeservice på følgende måder:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C
Danmark
12/04/2018

Drevet af Zendesk